Rega Anaokulu web sitesine hoş geldiniz

Rega Anaokulu eğitim programı bireyin ilgisini, merağını ve farklılıklarını göz önünde bulunduran, oyun temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı bir programdır. Bireylerin erken çocukluk döneminde geçirecekleri gerçek yaşam deneyimlerinin onların geleceklerini şekillendirdiği bilinciyle programımızın temelinde varsayım-sınama metodu yer almaktadır. Bu sebeple programımız bireylere bilgileri doğrudan aktarmaktan çok bireylerin soru sorma, eleştirel düşünme, deneme-yanılma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Okul ortamımız ve sınıflarımız bu becerilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilere sınıflarda sunulan bağımsız çalışma alanları onlara gözlem yapma, varsayımda bulunma, bu varsayımları hayata geçirerek deneme fırsatı sağlamaktadır. Yaratılan bu fırsat sayesinde öğrenciler varsayımlarını deneme sırasında hatalar yapma ve yaptıkları hatalardan çıkarım yapma olanağını elde etmiş olurlar.

Programlarımız

Rega Anaokulu eğitim programı bireyin ilgisini, merağını ve farklılıklarını göz önünde bulunduran, oyun temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı bir programdır.

Tüm Programlar

Okulumuz

Rega Anaokulu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, alanında sürekli gelişim ve değişim içerisinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda, 25 yıllık okul öncesi eğitimi birikim ve deneyimini, eğitim anlayışına yansıtarak geliştirmek, alanında öncü kurumlar arasında yer almak, Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü benimsemiş aydın nesiller yetişmesi için çalışmak kurumumuzun vazgeçilmez amacıdır.

Atölyelerimiz

Sanat Atölyesi

Ddoğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.

Matematik Atölyesi

Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. Bu atölyeye diğer bir adıyla; “Okuma yazmaya hazırlık çalışması da denilebilir. Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir.

Fen ve Doğa Atölyesi

Fen ve doğa çalışmaları çocukların, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme imkanı sağlayan özel bir atölyedir.