Rega Anaokulu


+90 216 594 78 11
Bize Ulaşın
Rega Anaokulu


ELEP: Erken Okuryazarlık Programı

Yaşamın ilk yılları, bireylerin ilkokul ve devamında gelen yıllardaki akademik ve sosyal başarılarına zemin oluşturan eşsiz yıllar olarak nitelendirilmektedir. Erken yaşlardan itibaren “ELEP” ile kazandırılmaya başlanılan ve “erken okuryazarlık becerileri” olarak ifade edilen beceriler; bireyleri formal süreçteki okuma-yazmaya hazırlamakta, bu sürece adapte olabilmelerini kolaylaştırmakta ve okuma-yazma sürecine karşı olumlu bir tutum geliştirebilmelerine destek olacaktır.

Bireylerde “dikkat becerilerini geliştirme, kelime hazinelerini zenginleştirme, yazı bilinci ve fonolojik farkındalık” oluşturma gibi faaliyetlerin, “aile okuryazarlığı” kapsamında ebeveynler tarafından desteklenmesini de içeren bu program; çocukların ilkokula tam anlamıyla akademik bir hazırlık yapmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda kapsamı içerisindeki becerilerin birbirini destekleyecek zengin bir doğaya sahip olmaları, erken yaşlardan başlayarak çocukların ilkokula hızlı bir başlangıç yapmalarına imkân sunacaktır. Bireylerin iyi birer okuryazar olma yolundaki önbilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu program; onların ilerleyen yıllardaki matematik, fen ve sosyal bilimlerdeki başarılarını da eşzamanlı olarak desteklemiş olacaktır. Bireyler, hayatları boyunca deneyimleyecekleri hem akademik hem de sosyal yaşamlarındaki başarının temelini bu becerilerle yaşamın ilk zamanlarında atmış olacaklardır.

Leave a comment