Dijital dünyanın okuyan
çocuklarını yetiştiriyoruz!

Rega Anaokulu eğitim programı bireyin ilgisini, merağını ve farklılıklarını göz önünde bulunduran, oyun temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı bir programdır. Bireylerin erken çocukluk döneminde geçirecekleri gerçek yaşam deneyimlerinin onların geleceklerini şekillendirdiği bilinciyle programımızın temelinde varsayım-sınama metodu yer almaktadır. Bu sebeple programımız bireylere bilgileri doğrudan aktarmaktan çok bireylerin soru sorma, eleştirel düşünme, deneme-yanılma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Okul ortamımız ve sınıflarımız bu becerilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.   Öğrencilere sınıflarda sunulan bağımsız çalışma alanları onlara gözlem yapma, varsayımda bulunma, bu varsayımları hayata geçirerek deneme fırsatı sağlamaktadır. Yaratılan bu fırsat sayesinde öğrenciler varsayımlarını deneme sırasında hatalar yapma ve yaptıkları hatalardan çıkarım yapma olanağını elde etmiş olurlar.

Fiziksel koşullarımız
  • Sınıflarımız  temiz, geniş ve aydınlık olup, öğrencilerimizin rahat çalışabilecekleri şekilde döşenmiştir. 
  • Sınıflarımız, Bakanlık talimatlarına uygun olarak eğitim araç ve gereçleri ile donatılmıştır.
  • Öğrencilerimizin çalışmaları süresince vücut ergonomilerine uygun, rahat ve huzurlu çalışabilecekleri ortamlar oluşturulmuştur.

Öğrenmeyi etkileyen en önemli
değişkenlerden biri bireyin ilgi ve merağıdır.

Buradan hareketle Rega Anaokulu öğretmenlerimizi aslında çocukların ilgi ve merağını harekete geçirecek ortamları oluşturan birer tasarımcı olarak tanımlamaktadır. Bireylerin ilgi ve merağını uyandıran, kendilerini keşfederek akranlarıyla sosyal etkileşime geçmesine olanak tanıyan oyun, Rega Anaokulu eğitim programının temel taşlarından biridir. Dünyada anaokulunun kurucusu olarak görülen kendinden önceki J.J. Rousseau ve Pestalozzi’den etkilenmiş olan Frobel’in de belirttiği üzere oyun doğası gereği bireylerin ilgi ve merağını uyandırmanın yanında onların bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve fiziksel gelişimine de katkı sağlamaktadır.