Rega Anaokulu


+90 216 594 78 11
Bize Ulaşın
Rega Anaokulu


RegaPedagoji: Rega Anaokulu Rehberlik ve Pedagoji Programı

Rega anaokulu rehberlik ve pedagoji çalışmalarında çocuk tekil bir bireyden ziyade içinde yaşadığı sosyokültürel çevre, okul, aile ve öğretmenlerin yer aldığı doğal etkileşim alanında değerlendirilir.

REGA eğitim programında doğal antropologlar ve bilim insanı olarak görülen çocuklar pasif alıcılar olmaktan çıkıp aktif öğreniciler olarak görülür. Çocuklara sunulan somut yaşantılar yoluyla keşifler yapmaları için fırsat sağlanır. Çocuklar kendi ilgilerini ve amaçlarını gerçekleştirdikleri zaman en iyi şekilde öğrenirler. Çocuğun gelişimi için gerekli olan doğal güç kendisinde doğuştan vardır. REGA eğitim programı ile her çocuğun biricikliğini temel alarak birbirlerinden farklı algılama ve öğrenme hızları olduğu unutulmadan potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymaları amaçlanmaktadır.

Okul öncesi dönem, çocukların ilk yıllarıdır ve bu yıllarda çocuğun gelişim ve öğrenme süreci çok hızlıdır. Rega anaokulu rehberlik programları çocukların gelişimini bir süreklilik içinde desteklemeyi ve onların bu sürecini pozitif bir psikoloji çerçevesinde sürdürebilmesi üzerine tasarlanmıştır. Rehberlik programlarımız çocukların gelişim sürecindeki ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarını göz önüne alır. Rehberlik çalışmalarında bireysel görüşme ve tekniklerin dışında grup tartışmaları ve oyunları, filmler, hikayeler ve psikodrama gibi etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler kullanılır.

Rega rehberlik programları çocukla birlikte okulun, öğretmenin ve ailenin gelişimini dikkate alır. Bu amaçla ebeveyn okulunda aile eğitimleri; rega akademide öğretmen eğitimleri düzenler.